Představivost je důležitější než znalosti. Naše znalosti jsou dány jen věcmi, které momentálně známe a kterým rozumíme, představivost však znamená vše, co ještě můžeme vytvořit. Albert Einstein

Dle vědeckého poznání se vědomosti do roku 1900 zdvojnásobovaly zhruba po 100 letech, ve 20. století po 25 letech a nyní se zdvojnásobuje lidské poznání každý rok.

Na naše děti je vyvíjen velký tlak, musí se učit mnohem rychleji a více, než jsme se učili my. Automaticky očekáváme, že se děti vše naučí ve škole. Bohužel školní systém  se jen velmi pomalu přizpůsobuje rychlým změnám.

Tuto situaci se snaží částečně řešit nejrůznější on-line vzdělávací programy. Nejsou však jediným řešením. Role pedagoga a rodiče je v procesu vzdělávání velmi důležitá a měla by zůstat již od raného věku dítěte ve středu zájmu.

Omniveda se zaměřuje na vývoj studijních programů, učebních plánů a nástrojů, které pomáhají pedagogům i rodičům zvládnout moderní učební postupy a potřeby současných dětí.

Kariéra

VĚDA NÁS BAVÍ - kroužky pro děti ZŠ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti na 1. stupni ZŠ (2. – 5. tř.). Děti si samy pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se učí poznávat svět přírody kolem sebe. Více info a registrace zájemců: lektor kroužku pro děti ZŠ.

VĚDA NÁS BAVÍ – kroužky pro děti MŠ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti z MŠ. Děti si pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se seznamují se světem kolem sebe. Více info a registrace zájemců: lektor kroužku pro děti MŠ.

MASTER LEKTOR kroužku VNB
Hledáme nadšené pedagogy, kteří by chtěli samostatně zrealizovat a vést kroužek VĚDA NÁS BAVÍ na své škole. Více info a registrace zájemců: master lektor kroužku VNB.

 

Projekty

Novinky

Kontakty