Omniveda Group se věnuje rozvoji dětí v mimoškolních aktivitách. Naší snahou je podpořit a doplnit klasické vzdělávání hravou a tvůrčí formou.
Nekonečná rozmanitost v nekonečných kombinacích.

O nás

Projekt Omniveda jsme vytvořili, abychom dětem poskytli podporu v oblasti volnočasových aktivit.

Naším posláním je podpořit a doplnit klasické vzdělávání hravou a tvůrčí formou. Proto se již 8 let intenzivně věnujeme mimoškolním aktivitám v oblasti popularizace vědy.

Chceme rozvíjet dětskou mysl, která se zajímá o svět kolem sebe, chce vědět, jak věci fungují a myslí v souvislostech. Znalosti předáváme zábavnou a hravou formou v bezpečném prostředí prostřednictvím proškolených a kvalitních lektorů.

Projekty

Zaměřujeme se na vývoj studijních programů, učebních plánů a nástrojů, které pomáhají pedagogům i rodičům zvládnout moderní učební postupy a potřeby současných dětí. Naše projekty jsou akreditované MŠMT.

VĚDA NÁS BAVÍ

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti, na kterých se hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů a vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Jít na web

SCHOOL PRESS CLUB

Zábavný a jednoduchý nástroj na tvorbu školních novin, třídních zpravodajů a ročenek. Děti se učí vyjadřovat, pracovat s informacemi, psát text, upravit fotografii.

Jít na web

KROUŽKY & TÁBORY

Projekt je určen rodičům a dětem, ale i organizátorům mimoškolních aktivit a školám, které si své kroužky chtějí spravovat v jednoduchém a přehledném systému.

Jít na web

Kariéra

VĚDA NÁS BAVÍ - kroužky pro děti ZŠ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti na 1. stupni ZŠ (2. – 5. tř.). Děti si samy pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se učí poznávat svět přírody kolem sebe. Více info a registrace zájemců: lektor kroužku pro děti ZŠ.

VĚDA NÁS BAVÍ – kroužky pro děti MŠ
Hledáme lektory pro vedení odpoledních vědeckých kroužků pro děti z MŠ. Děti si pod vedením proškoleného lektora zkouší jednoduché experimenty, díky nimž se seznamují se světem kolem sebe. Více info a registrace zájemců: lektor kroužku pro děti MŠ.

MASTER LEKTOR kroužku VNB
Hledáme nadšené pedagogy, kteří by chtěli samostatně zrealizovat a vést kroužek VĚDA NÁS BAVÍ na své škole. Více info a registrace zájemců: master lektor kroužku VNB.

 

Kontakty

Omniveda Group s.r.o.
Sanderova 1616/8, Holešovice,
170 00  Praha 7
IČ 242 875 80
Zapsaná na Městském soudě v Praze, spisová značka C 193161

Kancelář: České vysoké učení technické v Praze
Horská 2040/3
128 00 Praha 2

Email: info@omniveda.com