"Predstavivosť je dôležitejšia ako vedomosti. Naše vedomosti sú dané iba vecami, ktoré momentálne vieme a ktorým rozumieme, predstavivosť však znamená všetko, čo ešte môžeme objaviť a vytvoriť." Albert Einstein

O nás

Podľa vedcov sa až do roku 1900 ľudské poznanie zdvojnásobilo približne za 100 rokov. V 20. storočí každých 25 rokov. Dnes sa ľudské poznanie zdvojnásobuje približne každý rok.

Na naše deti je vyvíjaný veľký tlak, musia sa učiť omnoho rýchlejšie a viac ako sme sa učili my. Automaticky očakávame, že sa deti naučia všetko v škole. Bohužiaľ, školský systém nie je pripravený a iba veľmi pomaly sa prispôsobuje rýchlym zmenám.

Túto situáciu sa snažia čiastočne riešiť najrôznejšie on-line vzdelávacie programy. Nie sú však jediným riešením. Veríme, že i úloha pedagóga a rodiča je v procese vzdelávania veľmi dôležitá a mala by byť už od ranného veku dieťaťa stredobodom nášho záujmu.

Omniveda sa zameriava na vývoj študijných programov, učebných plánov a nástrojov, ktoré pomáhajú pedagógom a rodičom zvládnuť moderné učebné postupy a potreby súčasného študenta.

Projekty

Zameriavame sa na vývoj študijných programov, učebných plánov a nástrojov, ktoré pomáhajú pedagógom i rodičom zvládnuť moderné učebné postupy a potreby súčasných detí. Naše projekty sú akreditované MŠ SR.

Veda nás baví

Interaktívne a zábavné tábory a krúžky pre deti, na ktorých sa hravou a zábavnou formou zoznámi s tajomstvom vedných odborov a vyskúšajú si, aké to je, stať sa na chvíľu malým vedcom.

ísť na web

Kariéra

VEDA NÁS BAVÍ
Vedenie popoludňajších vedeckých krúžkov pre deti na 1. stupni ZŠ (2. – 5. tr.). Deti si samé pod vedením preškoleného lektora skúsia jednoduché experimenty, vďaka ktorým sa učia poznávať svet prírody okolo seba. Viac info TU.

VEDA NÁS BAVÍ – MŠ
Vedenie popoludňajších vedeckých krúžkov pre deti z MŠ. Deti si pod vedením preškoleného lektora skúšajú jednoduché experimenty, vďaka ktorým sa zoznámia so svetom okolo seba. Viac info TU.

Kontakty

VEDA NÁS BAVÍ n.o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
IČO: 45 741 697
DIČ: 2023884357

Email: infosk@omniveda.com